Agile

Reinforce IT is synoniem aan Agile en Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Maar we gaan wel een stukje verder…. STERKER MAKEN… dat is Reinforce. Met onze aanpak stellen we organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en gezonde bedrijfsresultaten. We werken graag met Agile frameworks gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Medewerkers en hun onderlinge interactie boven processen en tools uit te laten stijgen
  • Werkende kan en klare oplossingen opleveren boven allesomvattende documentatie
  • Door samen te werken met alle stakeholders i.p.v. langdradige en te gedetailleerde contractonderhandelingen
  • Inspelen op veranderingen in plaats van het volgen van een vast plan

Deze punten maken deel uit van het Agile Manifest en vormen voor Reinforce IT richtlijnen om projecten werkbaar, tijdig en binnen budget op te leveren!

Agile sprints
LEES MEER BIJ​