Kanban

Kanban is een methode om diensten / processen te definiëren, managen, en verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan software development of realisatie van een website. De kracht van Kanban zit ‘m vooral in onzichtbare zaken duidelijk te zichtbaar maken. Kunst hierbij is om niet alles tegelijk op te pakken.

In schema’s (charts) visualiseer je wat je moet doen tijdens een project / proces of dienstontwikkeling. Het visualiseren is uitermate belangrijk om als team iets voor elkaar te krijgen. Je moet het met elkaar eens worden over hoe je het werk organiseert. Je werkt hierbij  volgens de “pull” methode; je doet werk wat in de afgesproken tijd af kan komen, daarna volgen nieuwe taken. De “push” methode staat hier tegenover waarbij medewerkers of een ontwikkelteam directief “volgestopt” worden met taken en opdrachten. Vaak is hierbij het overschrijden van  budget en deadlines het gevolg.

Kanban swimming lanes

Wendbaar

Overzichtelijk

Visueel

LEES MEER BIJ​